Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Five million of our brothers: It is Turks who will shape Europe's future

Europe's future depends on the Turks who live there, President Recep Tayyip Erdogan told a large public rally on Thursday.